CAO Golfbranche

-----------------------------------------------------------------

Hieronder wordt de nieuwe CAO weergegeven.

De tekst van de CAO golfbrache 1 januari 2022 t/m 31 december 2023 kunt u hier downloaden.

-------------------------------------------------------------------

Helpdesk en vragen cao

Heeft u een vraag over de cao of algemene vragen over arbeidsvoorwaarden? De helpdesk cao golfbranche van de NVG beantwoord uw vraag binnen 2 werkdagen.

Contact opnemen met de cao helpdesk kan via het ledendeel.

Helpdesk en vragen pensioen

Heeft u een vraag over de pensioenregeling of algemene vragen over het pensioen? De pensioen helpdesk van de NVG beantwoord uw vraag.

Voor korte vragen worden aan de leden geen kosten in rekening gebracht. Is er onderzoek of toetsing nodig van het pensioen? Dan rekent de externe helpdesk daar een gereduceerd bedrag voor, dat voor rekening van de golfbaan is.

Contact op nemen met de pensioen helpdesk kan via het ledendeel.

Stichting Sociaal Fonds Golfbranche

De stichting heeft ten doel, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en reglementen van de Stichting, het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidieren van activiteiten die zijn gericht op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de ondernemingen in de golfbranche. De stichting beoogt niet om winst te maken.

De stichting heeft recent onder meer een bijdrage geleverd aan de onderzoeken naar en realisatie van de nieuwe pensioenregeling voor de cao golfbranche. 

Georganiseerd Overleg Golfbranche (GOG)

Het Georganiseerd Overleg Golfbranche (GOG) bestaat uit 4 personen, te weten; 2 leden genoemd door de NVG en 2 leden benoemd door de vakbonden. Het GOG kan schriftelijk ontheffing geven van bepalingen van de CAO. Een ontheffing wordt verleend voor bepaalde tijd gelijk aan de looptijd van de desbetreffende CAO plus drie maanden, tenzij in het ontheffingsbesluit anders is overeengekomen. Het ontheffingsverzoek dient schriftelijk te worden gedaan en met redenen omkleed. Het verzoek om ontheffing kan op elk moment ingediend worden.