Bijeenkomsten en verslagen

De Golfalliantie trekt al een aantal jaren gezamenlijk op in de uitdaging om golf te verduurzamen. Op diverse momenten in het jaar vindt voorlichting en kennisdeling plaats.
Het Nationaal Golf & Groen Symposium wordt jaarlijks in december georganiseerd i.s.m. de Turfgrass University Research Foundation. Dit symposium is gericht op alle stakeholders die in het beheer van golfbanen verschil willen én kunnen maken. Het biedt een podium aan nationale en internationale experts en trekt ca. 250 deelnemers.
Voor greenkeepers en andere personen en organisaties die betrokken zijn bij de praktijk van golfbaanbeheer worden daarnaast jaarlijks meerdere regionale studiedagen georganiseerd. In beperkte groepen (ca. 20 personen) worden good practices in duurzaam - en pesticidearm en -beheer in deze sessies gedeeld en ontwikkeld.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt waarin actieve links zijn opgenomen naar de diverse presentaties van de sprekers. Hier vindt u een overzicht.

Sinds 2017 organiseert de Turfgrass University Research Foundation op de dag na het Nationale Golf & Groen Symposium de TURF kennisdag. Deze dag heeft een meer wetenschappelijk karakter en staat geheel in het teken van verdiepende presentaties van onafhankelijk experts.

Bijeenkomsten GolfAlliantie.

Regionale Golf & Groen agronomie workshops - Data volgen
5e Nationale Golf & Groen Symposium – Datum volgt nog
Turfgrass University Research Foundation Kennisdag – Datum volgt nog

Verslagen bijeenkomsten.

Verslag Nationaal Golf en Groen symposium 2017
Verslag Regionale Golf en Groen workshops maart 2017

2016

Verslag Nationaal Golf en Groen symposium 2016
Verslag Agronomie workshops november 2016
Verslag Agronomie workshops feb-mrt 2016

2015

Verslag Nationaal Golf en Groen symposium 2015

2014

Verslag Nationaal Golf en Groen symposium 2014