BHV

In samenwerking met Nikta heeft SkillsTown een aantal BHV e-learnings ontwikkeld. Na het succesvol afronden van deze e-learnings en het behalen van het theoriecertficaat is het mogelijk om het praktijkonderdeel direct te volgen bij Nikta. Hier kunt u het NIKTA-persoonscertificaat 'Bedrijfshulpverlener' behalen. 

Kosten voor de e-learnings en het theorie certificaat zijn €95,- voor leden en €195,- voor niet leden. Alle prijzen zijn excl. 21% BTW. 
U heeft 1 jaar toegang tot de cursussen in de online leeromgeving.

Kosten voor het praktijkonderdeel zijn afhankelijk van de grootte van de groep en kunnen zowel op uw eigen bedrijfslocatie als de locatie van de opleider gedaan worden. Wanneer u zich als individuele kandidaat inschrijf op locatie van de opleider zijn de kosten €125,- Indien u zich met meer personen wilt inschrijven zullen de kosten lager zijn. Een volledig overzicht van alle tarieven vindt u op de website van de opleider: https://www.nikta.nl/skillstown

Het BHV pakket bestaat uit de volgende cursussen:

Webinar: Kennismaken met de BHV organisatie

Studieduur: 30 minuten

Al sinds 1994 is bedrijfshulpverlening (BHV) in organisaties verplicht. Toch weten heel veel mensen niet of nauwelijks wat BHV betekent of onderkennen ze niet het belang ervan voor hun organisatie. De spreker van dit webinar is Remco Heus.

BHV 1. Theorie noodsituatie


Studieduur: 2 uur

In de module leert u wat u moet doen om effectief te reageren op een noodsignaal en een slachtoffer in veiligheid te brengen.

BHV 2. Theorie spoedeisende hulp reanimatie en verstikking

Studieduur: 1 uur

In deze BHV-cursus leert u hulp te verlenen in levensbedreigende situaties, zoals bij een circulatiestilstand en verstikking.

BHV 3. Theorie spoedeisende hulp overige

Studieduur: 2 uur

Deze module behandelt een aantal andere levensbedreigende aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn beroerte, epilepsie, diabetes en hersenschudding.

BHV 4. Theorie niet spoedeisende hulp

Studieduur: 1 uur

Niet-spoedeisende hulp zijn situaties waarbij geen sprake is van verstikking of waarbij u moet reanimeren, of waarbij het slachtoffer in direct levensgevaar is. Het zijn wel situaties waarbij u direct zorg moet verlenen en die eventueel aan een professionele zorgverlener moeten worden overgedragen.

BHV 5. Theorie branden

Studieduur: 1 uur

Een melding van een noodsituatie kan betrekking hebben op een slachtoffer, maar ook op een brand. Deze module geeft u inzicht in wat een brand nu eigenlijk is. Dit moet u weten om de noodsituatie goed in te kunnen schatten.

BHV 6. Theorie brand blussen

Studieduur: 1 uur

In deze module leert u hoe u gevolg geeft aan een brandmelding. Bij een brandmelding moet u beslissen of u gaat blussen of dat u dit overlaat aan de brandweer. Als u besluit te gaan blussen moet u het juiste blusmiddel weten te kiezen en op de juiste manier weten te gebruiken.

BHV 7. Theorie ontruimingsplan

Studieduur: 1 uur

In deze module leert u hoe u en uw organisatie zich kunnen voorbereiden op een plotselinge ontruiming.

BHV 8. Theorie ontruiming uitvoeren

Studieduur: 1 uur

Deze module gaat over wat u moet doen als plots het sein tot ontruimen wordt gegeven. Bij een ontruiming kan het zijn dat u het hele scala aan vaardigheden van een BHV-er nodig heeft, zoals eerste hulp verlenen bij ongevallen of een beginnende brand blussen tot het ontruimen van kamers. Ook wordt dan duidelijk hoe goed het ontruimingsplan en de aangebrachte veiligheidsvoorzieningen zijn.

Theorie BHV-certificaat

Uitleg over het behalen van theorie BHV-certificaat. Vrijstelling krijgen voor het theorie-examen.