Beschikbaarheid golfprofessionals

Om tijdens het seizoen optimale transparantie te creëren, is in samenwerking met PGA Holland en DGTF een inventarisatielijst opgesteld van golfprofessionals (in opleiding) die beschikbaar zijn voor het geven van golfclinics. Voor zowel de golfaccommodatie als de golfprofessional en win-win situatie. De gegevens van de golfprofessional worden verspreid onder het overgrote deel van de Nederlandse golfbanen. Voor de golfbanen het voordeel dat de informatie om professionals in te huren gelijk voor handen is.

De lijst is door de NVG opgesteld en aan wijzigingen onderhevig. De lijst zal up-to-date worden gehouden. De NVG is niet verantwoordelijk/kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de service die de golfprofessional levert. (update 25-07-2013)