addendum cao golfbranche 2016-2018

addendum cao golfbranche 2016-2018

Naar aanleiding van het aantal opmerkingen van de leden is het gelukt om met de vakbonden een tweetal wijzigingen in de cao golfbranche 2016-2018 overeen te komen.

Zo vallen ook receptionisten/shopmedewerkers met terugwerkende kracht per 1-1-2017 in de uitzondering op de regel, zoals in artikel 6, lid 5 is aangegeven. Gedurende een periode van 4 jaar mogen ook voor deze functies maximaal 5 contracten overeengekomen worden, waarbij een minimale contactomvang van 6 of 8 maanden geldt.

In artikel 20 (pensioen) is een kleine tekstuele aanpassing gedaan.

In bijgaande addendum zijn de wijzigingen aangegeven.