Management Development Program

- Duur: 1 week
- Kosten: 1.850 euro
- Locatie: BurgGolf Golfresort De Purmer
- Voor wie? (ass.)managers
- aanmelden

Meer informatie

NVG biedt samen met CMAE, Club Managers Association of Europe een unieke cursus aan. Het Management Development Program is gericht op allen die werkzaam zijn als managers bij een club en de ambitie hebben om hun kennis te vergroten en zich verder willen ontwikkelen op het gebied van management. Klik hier voor de MDP Brochure

Het doel van CMAE is het ontwikkelen van getalenteerde, goed opgeleide en gekwalificeerde managers voor de clubindustrie binnen Europa die beschikken over alle vereiste vaardigheden om clubs goed te kunnen managen.  

Players 1st

- Duur: 1/2 dag
- Kosten: 30 euro
- Locatie: nog niet bekend
- Voor wie? alle gebruikers van Players 1st
- aanmelden

Meer informatie

Samen met NVG, NGF en PGA Holland worden er jaarlijks enkele workshops georganiseerd waarbij met de deelnemende banen- en clubs een analyse wordt gemaakt van de beschikbare data uit de Players1st enquêtes. De workshops worden op verschillende locaties in het land georganiseerd. Deelnemende banen krijgen per mail een uitnodiging voor de workshops.

De workshop is bedoeld voor iedereen die gebruik maakt van Players1st of voornemens is om dit systeem te gebruiken. Tijdens de workshops wordt ingegaan op het juist gebruiken van het dashboard. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het analyseren & interpreteren van de uitkomsten uit de Players1st enquêtes.

Diverse workshops (NGF)

De NGF organiseert jaarlijks enkele workshops, gericht op bijscholing voor een bepaalde functiegroep en/of een specifiek onderwerp. De workshops zijn bedoeld voor diverse doelgroepen, afhankelijk van het onderwerp. (Zie hiervoor onderstaand overzicht) De workshops worden op verschillende locaties in het land georganiseerd.

Seniorengolf

- Duur: 1/2 dag
- Kosten: 30 euro
- Locatie: nog niet bekend
- Voor wie? bestuursleden, seniorencommissie, golfprofessionals en overige geinteresseerden.
- Meer informatie en aanmelden

Bijscholing de Golfacademy

- Duur: 1 dag
- Kosten: 30 euro
- Locatie: nog niet bekend
- Voor wie? golfprofessionals
- Meer informatie en aanmelden

Marshall

- Duur: 1 dag
- Kosten: 35 euro
- Locatie: diverse data in 2019
- Voor wie? marshalls
- Meer informatie en aanmelden

Overig aanbod 2019 (NGF)

- Cursus Sportief Beleid
- Cursus Trainer voor professionals
- Cursus Trainer voor vrijwilligers
- Cursus Jeugdcoach 1
- Cursus Jeugdcoach 2
- Workshop DGA
- Workshop werven en behoud
- Inspiratie dag jeugd & familie

- Locatie: diverse data in 2019
- Meer informatie en aanmelden