Update Golfbranche & Coronavirus 31 maart 2020 (update NGF, NVG)

Het zal u ook niet zijn ontgaan: in de media wordt de verwachting uitgesproken dat we misschien wel met een maand gaan verlengen. Goed voor de beheersing van de crisis, slecht voor onder andere golf. Van diverse golfbanen krijgen we de vraag of we lijdzaam afwachten of ook bezig zijn met het weer open krijgen van de golfbanen. Dat laatste is zeker het geval. Wij realiseren ons, en u ook, dat we als golf hier geen kans hebben. Daarom beraden wij ons samen met andere buitensporten, vooral achter de schermen, over de (on)mogelijkheden van verantwoord en veilig gefaseerd open gaan en hiermee, zodra de tijd hier rijp voor is, mee naar de overheid te gaan. De ontwikkeling van het aantal besmettingen/sterfgevallen is hier cruciaal in. Gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste!

Dit doen wij op dit in verschillende verbanden. Met NOC*NSF, met het Platform Ondernemende Sportaanbieders, Gastvrij Nederland en in direct contact met het ministerie van VWS.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Vanmorgen heeft Minister Wouter Koolmees de details van de regeling bekendgemaakt. Werkgevers kunnen op basis van omzetverlies aanspraak maken op een tegemoetkoming in de salariskosten. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever.

Voor wie?
De NOW geldt in principe voor alle bedrijven, verenigingen, stichtingen. Een belangrijke voorwaarde is dat medewerkers hun reguliere salaris blijven ontvangen. Bedrijven mogen in de periode dat ze subsidie krijgen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wie fraudeert, of toch mensen ontslaat, krijgt een flinke boete.

Hoe wordt het omzetverlies berekend?
Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Wanneer start de regeling?
UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Voor meer details zie:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

Webinar AWVN over de NOW
AWVN geeft woensdag een webinar vanaf 14.00 uur: https://www.awvn.nl/agenda/webinar/webinar-werkgevers-now-noodmaatregel-overbrugging-voor-werkbehoud/

SBI codes
Golf heeft aan VWS doorgegeven dat er verschillende typen bedrijven zijn op golfbanen die in aanmerking zouden moeten komen voor de TOGS-regeling: golfbaanexploitatie (club, stichting of bv), golfhoreca, golfschool, golfshop. We hebben vanmiddag te horen gekregen dat 93119 – overige sportaccommodaties is toegevoegd aan de lijst voor TOGS.

Input schade sport
De gezamenlijke sport heeft weer cijfers ingeleverd bij het kabinet. Het POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders) heeft becijferd dat de ondernemende sport ca 220 mio verliest tot 6 april en ca 460 mio als sport tot 1 mei gesloten blijft. De huidige TOZO en TOGS compenseren daar ca 11% van. Bij lange na niet genoeg dus.

Wij nemen contact met u op
Deze en volgende week gaan NVG en NGF u bellen. Wij bespreken graag met u uw uitdagingen en gevolgen op korte en lange termijn en gaan met u in gesprek over uw verwachtingen naar ons toe in deze periode, maar ook in de periode als u weer geopend bent.

Vanavond persconferentie
Vanavond om 19.00 uur wordt er meer bekend gemaakt tijdens de persconferentie van het kabinet over de situatie na 6 april. Wij informeren u morgen over de gevolgen hiervan voor de golfsport.

Podcast golf & corona
Gerard Louter heeft samen met Etienne Verhoef een Podcast gemaakt met als gasten Daan Slooter, Hans Blaauw en Lodewijk Klootwijk: https://open.spotify.com/episode/2obON9umLJpV6KZpm4HswT?si=LjvoSx15RKae6nPuy_RgXw

Wet van Dam
Wellicht zijn er spelers die zich al bij u melden die hun lidmaatschap willen opzeggen. We herhalen het stukje graag wat wij eerder plaatsten in deze update. Minister Koolmees riep vanmorgen op tijdens de persconferentie om betalingen aan sportclubs zoveel mogelijk door te laten lopen. Van veel golfbanen horen wij dat zij bij maandbetaling overwegen later een geste te doen in de vorm van greenfee kaarten voor introducees van hun leden. Mooi gebaar!
Eerder geplaatste artikel: Met betrekking tot het opzeggen van lidmaatschappen / abonnementen het volgende: het komt erop neer dat er voor verenigingen andere regels gelden dan voor BV’s en stichtingen ten aanzien van lidmaatschappen / abonnementen. Indien een BV voor een jaar een abonnement heeft gesloten met een consument, kan deze consument het abonnement pas tegen het einde hiervan beëindigen. De BV mag het abonnement niet stilzwijgend verlengen, hiertoe dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verkregen. Betaling van een factuur waarop duidelijk valt te lezen dat het om verlenging van het abonnement met een jaar is, valt daar ook onder. Indien het abonnement voor onbepaalde tijd is aangegaan is dit wel per maand opzegbaar. Voor verenigingen gelden andere regels, daar kan wel stilzwijgend worden verlengd. Als laatste, als u niets in uw algemene voorwaarden hierover heeft vermeld is een hele expliciete duiding op de factuur bepalend of het een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is. Zie ook: https://www.ngf.nl/caddie/financieel/wet-van-dam
Denk uiteraard mee met uw leden die in een financiële crisissituatie zitten.

Gevolgen Corona voor het Sportakkoord
Vanzelfsprekend heeft de coronacrisis ook zijn weerslag op het Sportakkoord. 26 maart jl. stuurde de VSG bijgaande brief naar de Sportformateurs. Hierin worden tips gegeven toch de voortgang in de lokale trajecten te houden: https://nocnsf.nl/media/2535/brief-26-maart-corona_sportakkoord.pdf

Olympische en Paralympisch Spelen in zomer 2021
Gisteren is bekend geworden dat Olympische Spelen van 23 juli tot 8 augustus 2021 gaan plaatsvinden. Dat maakten het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Japans organisatiecomité voor Tokyo 2020 bekend. De Paralympische Spelen schuiven hiermee ook op en starten op 24 augustus en eindigen op 5 september. De Spelen blijven de naam Tokyo 2020 dragen.

In nauw overleg met TIG Sports en de gemeente Den Haag wordt de mogelijkheid onderzocht om het TeamNL Olympic Festival met de Spelen mee te verschuiven naar 2021.